Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

287
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 20:08 02/03/2024
Nam Đông phát triển kinh tế vườn với xây dựng nông thôn mới
Đến thời điểm hiện nay, huyện miền núi Nam Đông có 7/9 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở đó, năm 2024, huyện Nam Đông đang tập trung nhiều nguồn lực phấn đấu 9/9 xã đạt chuẩn. Để đạt được điều đó, thì ngoài việc tập trung các nguồn lực đầu tư, thì việc vận động người dân thực hiện các tiêu chí, phần việc của mình cũng được huyện đặc biệt quan tâm.

Với các chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng nông thôn mới như: Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng 7 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục xây dựng các xã đạt nông thôn mới nâng cao; xã Thượng Long, Hương Hữu được công nhận xã nông thôn mới. Đối với phát triển kinh tế vườn: Giá trị kinh tế vườn đạt bình quân hơn 55 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ vườn được chăm sóc, bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật đạt 90%; mỗi xã có từ 3-5 vườn mẫu để nông dân học tập, nhân rộng; diện tích cây trồng đặc sản đạt 100%, trong đó diện tích trồng mới như: Cam Nam Đông, chuối đặc sản, dứa gần 130 ha và một số cây trồng khác.

Để phong trào dựng nông thôn mới và làm vườn năm 2024 đạt kết quả, huyện Nam Đông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị và thu nhập bình quân đầu người; phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện 10 nhiệm vụ thuộc về trách nhiệm của người dân trong  xây dựng nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đầu tư cải tạo nâng cấp nhà ở đạt chuẩn, xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; tích cực đóng góp đất đai, tài sản, nhân công lao động để xây dựng các công trình công cộng phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.

Xây dựng nông thôn mới cần có sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, vai trò của người dân và các đoàn thể là không nhỏ, với nhiều giải pháp đồng bộ, và triển khai tích cực của các địa phương, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị, đó là điều kiện để huyện miền núi Nam Đông sớm xây dựng thành công về nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

CTV