Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 27/09/2023

516
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 17:52 28/02/2022
Phong Hòa phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao trước 2025
Ngày 25/02, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với xã Phong Hòa (Phong Điền) liên quan đến tình hình triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí thành phường.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Phong Hòa cho biết, sau khi Tỉnh ủy ban hành các Nghị quyết và Huyện ủy ban hành các chương trình, kế hoạch, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 24/12/2021 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; UBND xã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND, ngày 22/09/2021 “về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025” và kiện toàn theo quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 11/11/2021; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 05/01/2022 về triển khai Chương trình trọng điểm năm 2022 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực.

Cuối năm 2015 xã có 162 hộ nghèo (8%), 101 hộ cận nghèo (4,99%). Sau 5 năm thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm gần ½ so với đầu năm 2016 (giảm 77 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,31% so với đầu năm 2016). Kết quả điều tra, ra soát năm 2021 có 85 hộ nghèo (3,69%), 81 hộ cận nghèo (3,51%).

Hiện nay, UBND xã đang triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung được tích hợp trên hệ thống SSO. Các máy tính làm việc của toàn thể cán bộ, công chức trong UBND xã đều được nối mạng WAN; việc điểm danh giờ làm việc và xây dựng lịch công tác tuần đã được thực hiện trên phần mềm.

Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để Phong Hòa thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Tỉnh ủy trong thời gian tới, với mục tiêu cao nhất là Phong Hòa trở thành phường trước năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ (ở giữa) cùng lãnh đạo các sở, ngành và huyện Phong Điền trồng cây Mai vàng tại làng cổ Phước Tích.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, UBND xã Phong Hòa trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, mục tiêu xuyên suốt từ nay đến năm 2025 là Phong Hòa phải phấn đấu để trở thành phường, góp phần đưa huyện Phong Điền lên thị xã, cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để phát huy các thế mạnh hiện có, khắc phục những khó khăn trong quá trình xây dựng Phong Hòa trở thành phường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, huyện Phong Điền và xã Phong Hòa cần phổ biến, quán triệt các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bên cạnh đó, tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết phải được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời lồng ghép vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện ủy Phong Điền cần có nghị quyết nhằm phát huy giá trị văn hóa của làng cổ Phước Tích gắn với việc đưa Phong Hòa trở thành phường.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo phải đi đầu, làm gương trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện Phong Điền và xã Phong Hòa cần có cơ chế phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để cùng nhau thực hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương gắn với giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất; chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, nhưng phải quy hoạch lại vùng sản xuất. Tập trung phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ các cấp trong tiến trình phát triển. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương, khen thưởng, đồng thời chủ động phát hiện và có giải pháp để chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Mai vàng trước ngõ, Nói không với túi ni lông sử dụng một lần…

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra một số mô hình và trồng cây Mai vàng tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa.