Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 15:24 07/04/2021

Phú Vang phấn đấu thành huyện nông thôn mới vào năm 2025

Sáng ngày 06/4/2021, Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (Khóa XV) mở rộng, nhằm đánh giá về tình hình xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp, hàng hóa theo chuỗi giá trị và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Trong nông nghiệp, những năm qua huyện Phú Vang đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng công nghệ sinh học, tăng mạnh cơ giới hóa trong trồng trọt, mang lại năng suất và chất lượng cao; mô hình “Cánh đồng lớn” được phát huy có hiệu quả; ngành chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, đã làm tốt việc khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy- hải sản nước lợ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái vùng đầm phá mang lại hiệu quả về kinh tế, ổn định đời sống nhân dân... Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, qua 10 triển khai thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua là 2.423 tỷ đồng; trong đó, vận động từ nhân dân khoảng 1.286 tỷ đồng; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn huyện Phú Vang có 10/17 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp đề thực hiện có hiệu quả việc xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp, hàng hóa theo chuổi giá trị trong thời gian tới; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra.

Dịp này, Huyện ủy Phú Vang cũng đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển Công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn của huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 05 năm thực hiện Kết Luận 120- KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Phòng NNPTNT huyện Phú Vang

Số lượt xem : 372

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)