Mô hình điển hình

Phát triển mô hình trồng lúa theo chuỗi giá trị ở Thừa Thiên Huế Sản xuất lúa theo mô hình chuỗi giá trị (CGT), người nông dân không chỉ được hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản phẩm mà còn tránh được ...