Mô hình điển hình

Thượng Nhật- Chặng nước rút về đích nông thôn mới Trong số 19 tiêu chí để được công nhận nông thôn mới (NTM), hiện Thượng Nhật còn 2 tiêu chí, đó là nước sạch và nhà ở (nhà tạm). Hiện toàn xã đang tích cực triển khai ...