Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 08/12/2022

Mô hình điển hình

Xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp Kinh tế tuần hoàn là xu hướng đang được đẩy mạnh ở Thừa Thiên Huế, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp. Câu chuyện ở huyện miền núi A Lưới, là một ví dụ, người dân ở ...

  • A Lưới phát triển mô hình trồng chuối đặc sản Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Những năm qua, huyện A Lưới luôn chú trọng thực hiện mục ...