Mô hình điển hình

Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới ở Phong Điền Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng thế mạnh nhằm tăng thu nhập cải thiện đời sống cho người dân là hướng chủ đạo trong thời gian tới trong xây dựng nông thôn mới ỏ huyện Phong ...

  • Nông dân xây dựng trang trại nuôi lợn tiển tỷ Từ khu cát trắng, ông Nguyễn Thuận, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, đã cải tạo thành một trang trại chăn nuôi lớn nhất vùng cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Ông Thuận từng vinh dự được Thủ tướng Chính ...