Mô hình điển hình

Mô hình phát triển kinh tế gò đồi ở Xuân Lộc Là xã vùng gò đồi, có tổng diện tích đất lâm nghiệp 3.878/4.382ha đất tự nhiên, những năm qua, xã Xuân Lộc (Phú Lộc) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng gia ...