Mô hình điển hình

Trồng sen: Hướng đi mới cho hiệu quả kinh tế cao ở Phong Điền Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thời gian qua huyện Phong Điền đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây con ...

  • A Lưới phát triển mô hình trồng chuối đặc sản Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Những năm qua, huyện A Lưới luôn chú trọng thực hiện mục ...

  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />