Mô hình điển hình

Cập nhật lúc : 16:47 17/06/2019

Phong Điền triển khai Chương trình OCOP

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Phong Điền năm 2019 cho đội ngũ lãnh đạo các xã, thị trấn, phòng ban chuyên môn, giám đốc các hợp tác xã, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chương trình OCOP được xem là một giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn Việt Nam, giúp thúc đẩy phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo huyện Phong Điền triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Phong Điền giai đoạn 2019 – 2020nhằm phát triển các sản phẩm địa phương, nâng cấp tiêu chuẩn hóa, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhằm tăng giá trị sản  phẩm, nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn. Trọng tâm của chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản phẩm trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh. Bên cạnh đó, các chuyên gia OCOP của tỉnh, giảng viên trường Đại học Nông lâm Huế giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP; kinh nghiệm triển khai chương trình, giới thiệu một số sản phẩm OCOP đặc trưng; triển khai chu trình, quy trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP; thực hành xây dựng phiếu đề xuất ý tưởng sản phẩm mới, công tác thẩm định sản phẩm và đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP...

Thông qua hội nghị triển khai và phổ biến rộng rãi nội dung chương trình OCOP tới đông đảo các ban ngành, xã, thị trấn, hợp tác xã đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng tham gia chương trình. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, động viên tổ chức, cá nhân phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chương trình OCOP huyện  giai đoạn 2019 - 2020.

Văn phòng Điều phối  Phong Điền 

Số lượt xem : 613

Chưa có bình luận nào cho bài viết này