In trang

A Lưới xây dựng nông thôn mới gắn giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc : 18:15 02/08/2022

Đến nay, toàn huyện A Lưới có 4 xã đạt 19 tiêu chí NTM, chiếm 23,5%; 3 xã đạt 15-18 tiêu chí, chiếm 17,6% và 10 xã đạt 10-14 tiêu chí, chiếm 59,8%. Toàn huyện đạt 244 tiêu chí, bình quân hơn 14,7 tiêu chí/xã. A Lưới đang thực hiện xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM với việc ban hành cơ chế chính sách để khuyến khích huy động nguồn lực tại chỗ, nguồn lực huy động của các tổ chức, doanh nghiệp và phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, tuy nhiên, qua rà soát, nhiều tiêu chí NTM ở xã Sơn Thủy đến nay vẫn còn thiếu. Kinh phí đầu tư duy trì xã đạt chuẩn NTM và đạt NTM nâng cao khá lớn. Tuy nhiên, khả năng kinh phí đầu tư, kinh phí đối ứng còn hạn chế, nên rất khó khăn trong việc duy trì, nâng cao các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Lê Anh Chiến, xã đang xây dựng 3 thôn đạt NTM kiểu mẫu, tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp xây dựng NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Trong đó, thực hiện nâng cao các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, thủy lợi, môi trường.

Theo Văn phòng Điều phối NTM huyện A Lưới, huyện đã và đang tiến hành nâng cấp, cải tạo điện chiếu sáng, điện trang trí khu vực đô thị mở rộng. Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A - đường Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống huyện A Lưới. Thực hiện một số công trình trọng điểm như công trình chợ A Lưới đã hoàn thành, tiến hành phân lô đấu giá với tổng số 166 ki ốt và 142 lô. Chợ Bốt Đỏ cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh có thời hạn. Triển khai dự án công trình chỉnh trang vỉa hè, cây xanh huyện A Lưới…

Đối với các xã đã đạt chuẩn, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng NTM nâng cao, theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, xác định nội dung, giải pháp bảo đảm duy trì và đạt chuẩn. Tập trung xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn cho các xã, thôn theo hướng xanh - sạch - sáng và đẹp, các khu dân cư, thôn, bản kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho hay, trong năm 2022, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng theo Đề án về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Bằng việc, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch nông thôn trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình xây dựng NTM. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm với nhiều ngành nghề ở nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý và đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch làng nghề,... để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, trên cơ sở đó nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Năm 2022, A Lưới phấn đấu bình quân mỗi xã đạt NTM tăng thêm 0,5 tiêu chí, xây dựng 3 thôn đạt NTM kiểu mẫu, 50 vườn mẫu và có 4/6 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí 3 sao trở lên.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là huyện nghèo A Lưới, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Tỉnh  phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2 - 2,2%. Trong đó, khu vực khu vực miền núi giảm còn dưới 5%; các xã có tỷ lệ nghèo cao trên 25% giảm bình quân từ 3,5 - 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%.