In trang

Phú Vang thêm 01 xã bãi ngang cán đích nông thôn mới
Cập nhật lúc : 16:47 17/06/2019

Với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân toàn xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới; trong đó, đáng chú ý là việc huy động sức dân cùng chung tay thực hiện, nhờ vậy đến nay xã Phú Hải và là xã bãi ngang thứ hai của huyện lPhú Vang cán đích nông thôn mới

Từ khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, xã Phú Hải đã có sự thay đổi rất nhiều. Những tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa. Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Phát huy thế mạnh của địa phương nên sản lượng khai thác và nuôi trồng hàng năm đạt trên 5.000 tấn, chế biến nước mắm hàng năm đạt gần 10.000 lít, sản xuất ruốc, mắm các loại đạt 300 tấn, góp phần tích cực vào cải thiện đời sống người dân. Hiện hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 4,52%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường, Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia đạt 80%. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.  Bên cạnh đó đã giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đẩy lùi được các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, người dân trên địa bàn rất phấn khởi vào diện mạo đổi thay của quê hương, đồng thời tin tưởng vào các chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Ông Nguyễn Duy Thiệp - Người dân thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, Phú Vang phấn khởi cho biết: “Bản thân tôi là một người dân của xã Phú Hải cũng như bao người khác ở trong thôn, xóm cảm thấy  mừng rở và rất vui khi xã Phú Hải được công nhận là xã nông thôn mới. Tôi thấy đời sống nhân dân của địa phương xã Phú Hải trước đây còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của chính phủ cơ sở hạ tầng được hoàn thiện như điện, đường, trường, trạm. Đời sống của người dân ở đây mỗi năm mỗi thay đổi và phát triển, con em được học hành đến nơi, đến chốn, an ninh trật tự đảm bảo, các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đều được người dân chấp hành nghiêm chỉnh, người dân tích cực đóng góp vật chất, tinh thaafnh trong xây dựng nông thôn mới của xã nhà”.

Việc Phú Hải  đạt chuẩn quốc gia về xã nông thôn mới sẽ tạo thế và lực, thời cơ mới để phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và đánh bắt thủy sản. Thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Hải tin tưởng, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới Ông Nguyễn Tiến Bắc – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cự Lại Bắc, xã Phú Hải, Phú Vang vui vẻ cho biết: “Bà con nhân dân thôn Cự Lại Bắc nói riêng và trên địa bàn xã Phú Hải nói chung nhận thưc rằng vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy mà bà con đã không quản ngại khó khăn, gian khổ cùng chung tay, chung sức đóng góp tiền của, hiến đất để xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hóa,chợ, đường giao thông liên xóm…Bên cạnh đó nhận thức của bà con ngày càng được nâng lên, ý thức làm chủ của bà con ngày càng tích cực để xây dựng cho quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp”

Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cùng với công tác tuyên truyền, Phú Hải  đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, 19 tiêu chí xây dựng NTM đã sớm đạt vào cuối năm 2018, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt trên 1.800 USD.  Điểm sáng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Hải là đã huy động trên 269 tỷ đồng  cho việc xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn ngân sách đại phương và huy động từ nhân dân hơn 194 tỷ đồng.Ông Lê Văn Bình – Chủ tịch UBND xã Phú Hải- Phú Vang cho biết: “Qua bảy năm tổ chức thực hiện bộ mặt nông thôn của xã Phú Hải ngày càng khởi sắc, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp. Mặc dù xã Phú Hải không phải là xã làm điểm của huyện Phú Vang, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể cũng như sự đồng thuận, đồng tình của người dân cho nên trong cuối năm 2018  xã Phú Hải đã được UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới của huyện phú Vang”.

Là xã thứ 7 được công nhận là xã nông thôn mới ở huyện phú Vang, việc phát huy những kết quả đạt được, tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí là mục tiêu quan trọng mà chính quyền và nhân dân xã Phú Hải đang đặt ra sau khi được công nhận là xã nông thôn mới, trong đó tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế trên nhiều lĩnh vực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đánh bắt và chế biến thủy sản. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, qua đó cùng chung tay, góp sức, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Văn phòng Điều phối  huyện PV