In trang

Thừa Thiên Huế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt III năm 2020.
Cập nhật lúc : 16:12 04/01/2021

Kết quả trong 11 sản phẩm đã được đánh giá có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP chấm đạt mức điểm 4 sao; 6 sản phẩm đạt mức điểm 3 sao

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)  tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt III năm 2020.

Đợt III, năm 2020 có 11 hồ sơ sản phẩm đề nghị đánh giá phân hạng gồm: thị xã Hương Thủy 2 hồ sơ sản phẩm, huyện Phú Lộc 2 hồ sơ sản phẩm, thị xã Hương Trà 1 hồ sơ sản phẩm, huyện Phong Điền 2 hồ sơ sản phẩm, huyện A Lưới 2 hồ sơ sản phẩm và huyện Nam Đông 2 hồ sơ sản phẩm.

Kết quả, trong 11 sản phẩm đã được đánh giá có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP chấm đạt mức điểm 4 sao; 6 sản phẩm đạt mức điểm 3 sao và 3 sản phẩm dừng đánh giá do hồ sơ không đảm bảo.

Các sản phẩm này đáp ứng điều kiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, có đủ các điều kiện để trở thành hàng hóa, mang lợi thế riêng, có thể cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, từ đó phát triển kinh tế cho chủ thể, cho làng nghề và cộng động địa phương.

Được biết, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Chương trình OCOP các cấp, từ năm 2019 đến 2020, có 34 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình với 36 sản phẩm, hầu hết là các sản phẩm đã có. Các nhóm sản phẩm thuộc các ngành: Thực phẩm 25 sản phẩm, Đồ uống 4 sản phẩm, Thảo dược 2 sản phẩm, Thủ công mỹ nghệ trang trí 4 sản phẩm, Vải, may mặc 1 sản phẩm. 100% sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng tại cấp huyện, tỉnh. Đến nay, Tỉnh đã có quyết định phê duyệt, công nhận cho 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó có 06 sản phẩm 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao. So với mục tiêu Tỉnh đề ra trong giai đoạn 2019-2020  đã vượt kế hoạch, về cả sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và sản phẩm phấn đấu 4-5 sao.

Về chủ thể tham gia Chương trình, có 21/34 (62%) chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác; số lượng doanh nghiệp là 2/34 chủ thể kinh tế, hộ đăng ký kinh doanh là 11/34 chủ thể. 100% các chủ thể được củng cố, kiện toàn khi tham gia Chương trình OCOP.

với những thành quả bước đầu giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 2021-2025 là thời kỳ tập trung sâu Chương trình với quan điểm Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế dựa trên những giá trị truyền thống, tri thức bản địa địa phương. Phấn đấu ít nhất 100 sản phẩm được hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa theo tiêu chí sản phẩm OCOP (20 sản phẩm/năm); Phát triển từ 2 - 4 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP100% sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa tham gia Chu trình OCOP và tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện, tỉnh;…

CTV