In trang

Tòan tỉnh có thêm 8 sản phẩm OCOP 3-4 sao
Cập nhật lúc : 15:16 15/01/2021

Theo tin từ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, ngày11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 3, năm 2020.

Theo đó, có 8 san phẩm được công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, gồm 02 sản phẩm đạt hạng 4 sao (Hương bài Tân Nguyên và Chuối già lùn A Lưới) và 06 sản phẩm đạt hạng 3 sao, gồm:Thịt bò vàng A Lưới, Thanh trà Phong Thu, Tinh dầu tràm Nhật Tân, Cá cơm khô Mỹ Á, Đàn Guitar Tân Châu, Gạo đỏ Hương Phong.

Được biết, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ cuối năm 2018, với trọng tâm “phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương”, là hướng phù hợp phát triển các sản phẩm nông đặc sản có “quy mô”, mang tính đặc trưng và có dư địa phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù đây là chương trình mới, chưa có tiền lệ và kinh nghiệm; tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực các cấp, ngành, từ chính quyền địa phương đến chủ thể kinh tế, Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đến nay đã có 34 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình với 36 sản phẩm. 100% sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng tại cấp huyện, tỉnh. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, công nhận cho 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó có 06 sản phẩm 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao. So với mục tiêu Tỉnh đề ra trong giai đoạn 2019-2020 đã vượt kế hoạch, về cả sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và sản phẩm phấn đấu 4-5 sao./.

VPĐP NTM TTH (TH)