Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Tín dụng chính sách đồng hành cùng nông sản A Lưới Là loại cây chủ lực của huyện vùng cao A Lưới, chuối già lùn đang được nhiều chính sách tiếp sức, trong đó có sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng chính sách.

  • Thúc đẩy chuyển đổi số cho Chương trình OCOP Góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025 trong khuôn khổ Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại TP.Phú ...

  • Quảng Điền đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP Hiện nay, huyện Quảng Điền đã có 02 sản phẩm được tỉnh cấp chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 4 sao gồm sản phẩm mây tre đan Ban La Quảng Phú và trà mau má Quảng Thọ, đây ...

  • Xây dựng vùng đầm phá thành trung tâm kinh tế biển Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong quy hoạch phát triển giai đoạn đến, Thừa Thiên Huế xác định phát huy tiềm năng, lợi thế vùng biển, đầm phá của tỉnh và các nguồn ...

Các mục tin khác