Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

21092002_1

  • Hội đồng đánh giá OCOP họp đợt 2 Ngày 10/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II năm 2020.Theo đó 1 sản phẩm tham gia ...

Các mục tin khác