Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 13/06/2024

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGAP Sáng ngày 15.9, tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Nam Đông tiến hành nghiệm thu, trao giấy chứng nhận và các hồ sơ liên quan đến chứng nhận sản phẩm Cam Nam Đông đạt ...

  • Thừa Thiên Huế đã 03 sản phẩm tiềm năng 5 sao Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chấm điểm 03 sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiềm năng 5 sao năm 2021. Đây là các sản phẩm đã ...

Các mục tin khác