Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 13/06/2024

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Giúp nông dân tiếp cận thị trường nông sản OCOP Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương vừa phối hợp với Văn phòng IFAD (Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp) tại Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết Dự án "Tăng cường tiếp cận thị trường cho ...

  • Phát triển sản phẩm OCOP gắn với thị trường Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ cuối năm 2018, với trọng tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi ...

  • Marketing cho sản phẩm OCOP Nhiều sản phẩm OCOP của Thừa Thiên Huế đang gặp khó trong việc tiếp cận thị trường. Do vậy, để một chương trình lớn phát triển, cần có một chiến lược marketing đủ mạnh

Các mục tin khác