Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Thanh trà Hương Vân công bố chứng chỉ VietGap và mã QR code Ngày 22/8 Hợp tác xã (HTX) Sản xuất Nông nghiệp Hương Vân (phường Hương Vân, TX. Hương Trà) tổ chức “Lễ công bố chứng chỉ VietGAP và mã QR code” cho diện tích 10 ha thanh trà của 65 hộ ...

  • Hội chợ sản phẩm nông nghiệp đầu tiên ở Huế Một trong những chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 7 là hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sẽ là kênh gặp gỡ trực tiếp ...

  • Phú Lộc khởi sắc sau 9 năm xây dựng nông thôn mới Diện mạo nông thôn huyện Phú Lộc đã có nhiều đổi mới, khang trang, đời sống vật chất và tỉnh thần của người dân đã được nâng cao đáng kể sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ...

  • OCOP: Bắt đầu từ xây dựng vùng nguyên liệu Là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, OCOP được xem là giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc ...

  • Chương trình OCOP- Vai trò bà đỡ rất quan trọng Một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch thực hiện OCOP giai đoạn 2019-2020 là Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch ...

Các mục tin khác