Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Cập nhật lúc : 08:19 10/05/2019

Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình OCOP

Ngày 09/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2749/UBND-CT giao Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện (trước mắt với UBND thành phố Huế) khảo sát, xác định địa điểm khả thi để xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Triển khai thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 và Công văn số 2745/BCT-TTTN ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP,, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện nghiên cứu cơ chế đầu tư, quản lý, tổ chức hoạt động các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo hướng xã hội hóa (có hỗ trợ một phần của nhà nước theo quy định), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Đồng thời giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê danh mục sản phẩm OCOP phù hợp để giới thiệu và bán tại các địa điểm này.

Được biết, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Văn phòng Điều phối NTM

Số lượt xem : 1148

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)