Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 09:46 01/12/2020

Tổng hợp kinh phí TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Số liệu tổng hợp từ hệ thống Tabmis của Kho bạc nhà nước tỉnh

Tải file 1  

Số lượt xem : 120

Chưa có bình luận nào cho bài viết này  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />