Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 09:46 01/12/2020

Tổng hợp kinh phí TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Số liệu tổng hợp từ hệ thống Tabmis của Kho bạc nhà nước tỉnh

Tải file 1  

Số lượt xem : 250

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)