Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 09:51 13/05/2019

Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,20 tiêu chí/xã.

Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí    : 29 xã

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí                  : 28 xã

- Số xã đạt 8-9 tiêu chí            :   3 xã

- Số xã dưới 8 tiêu chí: Không có;

Văn phòng Điều phối  tỉnh

Tải file 1  

Số lượt xem : 1070

Chưa có bình luận nào cho bài viết này  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />