Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 10:20 07/09/2018

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 12/2018

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến cuối năm 2018 có thêm 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí:; Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Thọ (Quảng Điền); Phú Hải, Phú Hồ (Phú Vang); A Ngo (A Lưới); Hương Toàn, Hải Dương (Hương Trà); Thủy Bằng, Phú Sơn (Hương Thủy), Phong Hòa, Điền Hải (Phong Điền), Lộc Trì, Vinh Mỹ (Phú Lộc) đưa tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 44 xã /104 xã, tương ứng tỷ lệ 42,31%. - Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí : 29 xã, tỷ lệ 28% - Số xã đạt 10-14 tiêu chí : 28 xã, tỷ lệ 27% - Số xã đạt 8-9 tiêu chí : 3 xã, tỷ lệ 2,9% - Số xã dưới 8 tiêu chí : Không có. Số tiêu chí bình quân/xã: 16,13 tiêu chí, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2017.

Chi tiết xin vui lòng  truy cập file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 616

Chưa có bình luận nào cho bài viết này  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />