Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 10:38 20/12/2019

Kêt quả 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 44/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới (42,3%); số tiêu chí bình quân đạt 16,2 tiêu chí/ xã; không còn xã dưới 8 tiêu chí. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 có 54 xã đạt chuẩn (52%) để làm tiền đề đạt mục tiêu 59% số xã đạt chuẩn cuối năm 2020. Về cấp huyện, dự kiến trong năm 2019 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt đạt chuẩn nông thôn mới.

 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình
 • Về số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh đã có  44/104 xã (42,3 %) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 24 xã so với cuối năm 2015)[1].

  Trong số các xã còn lại có 31 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (29,8%); 27 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (26,0%); 02 xã đạt 8 - 9 tiêu chí (1,9%). Không còn xã dưới 8 tiêu chí.

  Dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 54 xã (52%) để làm tiền đề đạt mục tiêu 59% số xã đạt chuẩn cuối năm 2020 (61 xã)[2].

  Về số tiêu chí bình quân: Tính đến thời điểm hiện tại, bình quân số tiêu chí/xã của cả tỉnh đạt 16,2 tiêu chí (tăng 7,7 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 1,64 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình cả nước là gần 1 tiêu chí (15,26 tiêu chí/xã) và của vùng Bắc Trung Bộ 0,4 tiêu chí (15,8 tiêu chí).

  Một số địa phương có số tiêu chí bình quân khá cao như: Thị xã Hương Thủy 19,0 tiêu chí/xã, Quảng Điền 17,8 tiêu chí/xã, Phú Vang 16,7 tiêu chí, Phong Điền 16,7 tiêu chí, Phú Lộc 16,5 tiêu chí /xã.... Huyện A Lưới có số tiêu chí bình quân thấp nhất là 13,6 tiêu chí/xã.

  Về xây dựng nông thôn mới cấp huyện:

  Đến thời điểm hiện nay thị xã Hương Thủy đã có 6/7 xã được công nhận đạt chuẩn và xã Thủy Vân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, Hương Thủy phấn đấu được TW công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

  Huyện Quảng Điền hiện đã có 5/10 xã đạt chuẩn, dự kiến cuối năm 2019 sẽ có thêm 03 xã đạt chuẩn (Quảng An, Quảng Thành, Quảng Lợi), 02 xã còn lại là Quảng Ngạn và Quảng Thái phấn đấu đạt chuẩn giữa năm 2020 để Quảng Điền trở thành huyện nông thôn mới cuối năm 2020.

  Xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu: Dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao[3]; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;

  Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu:

   Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, bộ tiêu chí vườn mẫu làm cơ sở hướng dẫn cho các địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực hiện, hiện đã có nhiều địa phương hỗ trợ triển khai mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu..

  Tải file 1  

  Số lượt xem : 914

  Chưa có bình luận nào cho bài viết này

  (*)