Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 15:02 07/07/2020

Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2020

Đến 30/6/2020, toàn tỉnh đã có 60 xã /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 61,9%. Hai đơn vị cấp huyện là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Như vậy chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn tỉnh Thừa Thiên Huế vượt chỉ tiêu kế hoạch (59%) trước 6 tháng.

Trong đó: 50 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đang làm hồ sơ thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn.

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí    : 14 xã,  tỷ lệ 14,4%.

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí         : 20 xã, tỷ lệ 20,6%.

- Số xã đạt 8-9 tiêu chí            :  03 xã, tỷ lệ  3,1%.  

- Số xã dưới 8 tiêu chí              : Không có;

Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,78 tiêu chí/xã.

Thị xã Hương Thủy đã có 7/7 xã đạt chuẩn, hồ sơ đang được TW thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Huyện Quảng Điền đã có 8/10 xã đạt chuẩn và 02 xã cuối cùng là Quảng Thái, Quảng Ngạn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, hiện đang thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn, trở thành huyện đầu tiên có 100% xã đạt chuẩn.

Số lượt xem : 545

Chưa có bình luận nào cho bài viết này  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />