Tin tức & Sự kiện

Thừa Thiên Huế có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành các Quyết định công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới đó là: Phú Thanh, Vinh Thanh (huyện Phú Vang) và Phong Mỹ, Phong Thu (huyện Phong Điền)

  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />