Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 09:39 14/07/2021

Bố trí 30 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chiều 13/7, Chiều nay (13/7), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (Chương trình) giai đoạn 2010-2020 cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, theo như đánh giá của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước là “to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”. Bộ mặt nông thôn đã có những khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình thời gian vừa qua. Qua 10 năm thực hiện, Chương trình đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của Nhân dân, có nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được thực hiện. Nhờ đó, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện. Đến hết năm 2020, cả nước có 5.157/8.267 xã (62,4%) đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mức 12,4% so với chỉ tiêu đã đề ra; hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trước 2 năm; 12 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, khu vực nông thôn còn đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, vừa duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được, vừa hỗ trợ các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Kinh tế cho rằng việc tiếp tục thực hiện Chương trình này là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời có nhiều thuận lợi, trong đó, bộ máy, nguồn nhân lực thực hiện Chương trình đã được vận hành trong nhiều năm qua, nhận thức người dân về lợi ích của Chương trình có nhiều chuyển biến, tích cực hưởng ứng tham gia.
 
 
Về cơ cấu nguồn vốn, khả năng huy động vốn để thực hiện Chương trình, đa số ý kiến thành viên Chính phủ nhất trí với tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2021-2025 cần bố trí cho Chương trình là 51.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tính toán của Hội đồng thẩm định Nhà nước, tổng vốn ngân sách trung ương (NSTW) của Chương trình dự kiến sẽ bố trí được khoảng 39.632 tỷ đồng, bằng 62,7% số vốn dành cho Chương trình trong giai đoạn 2016-2020.Về vấn đề này, có hai loại ý kiến, trong đó loại ý kiến thứ hai đề nghị lựa chọn phương án tổng mức vốn cho Chương trình là 39.632 tỷ đồng, vì cho rằng giai đoạn tới, diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến thu ngân sách Nhà nước khó khăn và không có yếu tố tăng đột biến, trong khi phải thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng khác, do vậy, lựa chọn này phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết sẽ sớm xây dựng lại Chương trình để bảo đảm khả thi, đưa vào thực tế để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 nhằm kế thừa, phát huy những kết quả trong giai đoạn vừa qua đồng thời tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong giai đoạn tới.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao giai đoạn vừa qua đã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Chính phủ khoá trước đã cho phép dành 8% tiền thu được từ đấu giá quỹ đất ở cấp xã để tập trung cho xây dựng nông thôn mới kết quả mang lại là rất khả quan. Do vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị giai đoạn tới vẫn nên duy trì cơ chế này thậm chí là xem xét điều chỉnh tăng lên 10% để bổ sung nguồn lực.

Về nội dung chương trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần bám sát nguyên tắc, quan điểm: Xây dựng nông thôn mới là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng, nông dân là chủ thể. Lưu ý nguyên lý xây dựng nông thôn mới phải gắn với quá trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới ở cả cấp thôn bản, phù hợp với điều kiện phát triển. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất mức dự kiến bố trí 30.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình.

Chương trình phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có ít nhất 80% tổng số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến 2025 cả nước không còn xã dưới 15 tiêu chí; khuyến khích các địa phương có điều kiện chủ động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

VPĐP NTM TTH (TH) 

Số lượt xem : 3255

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)