Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 27/09/2023

212
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 10:02 12/07/2022
Hội nghị góp ý hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Chiều ngày 08 /7 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị góp ý hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Nguyễn Đình Đức- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn, Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Lê Thành Nam Phó chánh văn Phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách nông thôn mới các sở Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Trung tâm khuyến nông lâm ngư); Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa và Thể thao; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Tại hội thảo, đại diện Văn phòng Điều phối NTM đã thông qua nội dung Dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới,  Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị. đại biểu các sở, ban ngành và các địa phương đã đóng góp ý kiến vào từng nội dung các Bộ tiêu chí trong Dự thảo.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Đức, chủ trì hội nghị, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì tổng hợp, hoàn thiện Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025 và gửi văn bản lấy ý kiến các sở, ban ngành, địa phương lần cuối trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Một số hình ảnh của hội nghị:

 

 

Hồ Đăng Phước Dương

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM tỉnh