Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 24/04/2024

165
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 16:19 29/12/2022
Nam Đông tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
Sáng ngày 29/12,UBND huyện Nam Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do ông Trần Quốc Phụng- Chủ tịch UBND huyện, chủ trì. Đến dự có Ông Lê Thành Nam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo và chuyên viên của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết đến nay huyện Nam Đông đâ có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí; 04 xã đạt 15/19 tiêu chí; 01 xã đạt 14/19 tiêu chí; 01 xã đạt 13/19 tiêu chí, bình quân các xã đạt 15,56 tiêu chí; giảm 2,1 tiêu chí so với năm 2021 

 

Kết quả cụ thể các xã như sau:

- Xã Hương Xuân đạt 19/19 tiêu chí.

- Xã Hương Lộc đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,7/75%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24,23/25% ); tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (Chưa có truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP hoặc tương đương).

- Xã Hương Phú đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Trường học (Trường TH&THCS Phú Nam chưa đạt chuẩn QG); tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 83/90%).

- Xã Hương Hữu đạt 15/19 tiêu chí; 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Nhà ở dân cư (còn 09 nhà tạm (trong đó có 06 nhà làm trên đất NN)); tiêu chí Nghèo đa chiều (nghèo đa chiều đạt 17,55/6,5%); tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 16,2/25%); tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (Chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực; chưa có truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP hoặc tương đương).

- Xã Thượng Lộ đạt 15/19 tiêu chí; 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Nghèo đa chiều (Tỷ lệ nghèo đa chiều đạt 8,4/6,5%); tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49/75%); tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (Chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực; chưa có truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP hoặc tương đương); tiêu chí Y tế (Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86/90%).

- Xã Thượng Nhật đạt 15/19 tiêu chí; 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Nhà ơ dân cư (còn 02 nhà tạm); tiêu chí Nghèo đa chiều (Tỷ lệ nghèo đa chiều đạt 7,5/6,5%); tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,81/75%); Tiêu chí Y tế (Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 72/90%).

- Xã Thượng Long đạt 15/19 tiêu chí; 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Nghèo đa chiều (Tỷ lệ nghèo đa chiều đạt 23/6,5%); tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,46/75%); tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (HTX chưa hoạt động hiệu quả; xã chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực; chưa có truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP hoặc tương đương); tiêu chí Y tế (Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt 25,9/25%).

- Xã Hương Sơn đạt 14/19 tiêu chí; 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Nhà ơ dân cư (còn 03 nhà tạm); tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo 52,77/75%); Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (xã chưa có HTX; chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực; chưa có truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP hoặc tương đương); tiêu chí Y tế (Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82/90%); tiêu chí Hệ thống chính trị và TCPL (xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

- Xã Thượng Quảng đạt 13/19 tiêu chí;  06 tiêu chí chưa đạt gồm: Nhà ơ dân cư (còn 13 nhà tạm); tiêu chí Nghèo đa chiều (Tỷ lệ nghèo đa chiều đạt 11/6,5%); tiêu chí Lao động (Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,18/75%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 19,3/25%); tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (HTX chưa hoạt động hiệu quả; chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực); tiêu chí Y tế (Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,4/90%); tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 82/90%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch huyện đã nêu các chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2023 và yêu cầu các phòng, ban, MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, các địa phương khẩn trương rà soát, phân tích những chỉ tiêu chưa đạt, từ đó đưa ra nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện cụ thể để đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện, xã.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thành Nam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá cao chất lượng báo cáo tổng kết tại hội nghị đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững với tinh thần 3 mới: Nông thôn mới - Tư duy mới - Cách làm mới”; mặt khác xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu”. gắn với phong trào “ Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”  của toàn tỉnh

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Văn phòng điều phối NTM tỉnh