Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 19/05/2024

169
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 19:09 31/10/2023
Sớm sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp thực tiễn
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bước đầu khắc phục tình trạng manh mún trong các dự án giảm nghèo

Trình bày báo cáo giám sát, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, có phạm vi rộng, cùng với những yêu cầu đổi mới, Đoàn Giám sát đã giải quyết nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn với cách tiếp cận và cách làm mới phù hợp.

Về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 có tổng kinh phí tối thiểu là 196.332 tỷ đồng. Ngoài chính sách chung, Chương trình còn có 6 chuyên đề trọng tâm và thực hiện trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Tính đến 30/6/2023, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM, 1.331 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 176 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 263/644 đơn vị cấp huyện (40,8%) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kết quả triển khai thực hiện Chương trình đã cơ bản bám sát mục tiêu “Thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững”; tuân thủ các nguyên tắc, giải pháp theo Nghị quyết 24. Nhiều địa phương có mô hình hay, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 có kinh phí tối thiểu khoảng 137.664 tỷ đồng, gồm 10 dự án, 14 Tiểu dự án thực hiện trên địa bàn 49 tỉnh. Kết quả giải ngân đạt thấp, từ năm 2022 đến tháng 6/2023 giải ngân khoảng 18,9% so với kế hoạch trung hạn.

Theo báo cáo, Chương trình đến nay đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, song trên thực tế, Đoàn giám sát nhận định: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế, xã hội phát triển chậm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao.

Cần rà soát, xem xét lại các tiêu chí

Phát biểu thảo luận, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) cho biết, bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021- 2025 tăng nhiều chỉ tiêu và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn trước. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu chưa phù hợp với tình hình thực tế như tỷ lệ nghèo đa chiều dưới 13%, trở thành bài toán thách thức với nhiều địa phương.

Đại biểu đề xuất cần ban hành bộ tiêu chí mang tính chất định hướng chung, xuyên suốt và dài hơi hơn, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những chỉ tiêu, tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn thì chỉ cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Theo ủy quyền của Quốc hội, từ ngày 10-17/10/23, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện việc giám sát đối với UBND tỉnh, Sở NT-PTNT, Sở LĐTB-XH, Ban Dân tộc tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua giám sát, Đoàn đã đánh giá nhiều kết quả tích cực, đạt được trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Tỉnh đã quan tâm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được tăng cường, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng sự hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn.

Kết cấu kinh tế hạ tầng xã hội ở nông thôn đã có sự chuyển biến rõ nét đặc biệt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đã góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, góp phần tích cực cho việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 67 triệu đồng/năm tăng gấp 4,6 lần so với năm 2010. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 có thu nhập bình quân đầu người trên 72 triệu đồng/người/năm.

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Quang Minh (Đoàn Quảng Bình) cho rằng, nhiều người nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách đầy đủ nên khi triển khai bị chậm tiến độ.

“Thời gian tới cần phải tập trung chỉ đạo nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền đến tận người dân, nhất là người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vì khi người dân nắm được hiểu được và đồng tình với chủ trương chính sách thì tâm lý trông chờ, ỷ lại sẽ ít đi hiệu quả, mang lại thực sự bền vững, lâu dài”, đại biểu Trần Quang Minh kiến nghị.