Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
180/KH-UBND
Số hiệu 180/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sác xây dựng nông thôn mới" và "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
07/12/2016

tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sác xây dựng nông thôn mới" và "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020

3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số hiệu 3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
06/12/2016

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

4688/HD-BVHTTDL
Số hiệu 4688/HD-BVHTTDL
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Huỳnh Vĩnh Ái
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
14/11/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

2001/QĐ-TTg
Số hiệu 2001/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
20/10/2016

thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

1980/QĐ-TTg
Số hiệu 1980/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
17/10/2016

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

41/2016/QĐ-TTg
Số hiệu 41/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1920/QĐ-Ttg
Số hiệu 1920/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
05/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

4072/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 4072/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
05/10/2016

Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

145/KH-UBND
Số hiệu 145/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
20/09/2016

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

1722/QĐ-TTg
Số hiệu 1722/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
02/09/2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020