Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
6977/BNN-VPĐP
Số hiệu 6977/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017
18/08/2016

Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017

1600/QĐ-TTg
Số hiệu 1600/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16/08/2016

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

4797/UBND-XDKH
Số hiệu 4797/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12/08/2016

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

1584/QĐ_TTg
Số hiệu 1584/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 
10/08/2016

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 

1768/QĐ-UBND
Số hiệu 1768/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
29/07/2016

Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

4421/UBND-XDKH
Số hiệu 4421/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 
20/07/2016

phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 

32/2016/QĐ-UBND
Số hiệu 32/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/2016
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 
23/05/2016

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 

524/QĐ-TTg
Số hiệu 524/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
05/04/2016

phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

558/QĐ-TTg
Số hiệu 558/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
05/04/2016

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

554/TB-SKHĐT
Số hiệu 554/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
21/03/2016

Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016