Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
639/QĐ-Ttg
Số hiệu 639/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/05/2014

Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

10/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 10/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
24/04/2014

Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

05/CV-BCĐTW
Số hiệu 05/CV-BCĐTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
18/04/2014

Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

471/HD-BTĐKT
Số hiệu 471/HD-BTĐKT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Thị Hà
Trích yếu Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
03/04/2014

Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015

134/TB-VPCP
Số hiệu 134/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
31/03/2014

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

938/BNN-VPĐP
Số hiệu 938/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014
18/03/2014

Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014

372/QĐ-TTg
Số hiệu 372/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Trích yếu Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 
14/03/2014

Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

05/CV-VPĐP
Số hiệu 05/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)
28/02/2014

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)

309/QĐ-BNN-TCCB
Số hiệu 309/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/02/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
27/02/2014

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

197/QĐ-UBND
Số hiệu 197/QĐ-UBND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/01/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
25/01/2014

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020