Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/04/2023

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
24/CV-VPĐP
Số hiệu 24/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015
10/08/2015

Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015

1468/QĐ-UBND
Số hiệu 1468/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 
30/07/2015

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
24/07/2015

xây dựng kế hoạch 2016

17/CV-VPĐP
Số hiệu 17/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
05/07/2015

xây dựng kế hoạch 2016

15/CV_VPĐP
Số hiệu 15/CV_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/06/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung
16/06/2015

Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung

1734/UBND-XDKH
Số hiệu 1734/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/04/2015

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

690/QĐ-UBND
Số hiệu 690/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015
14/04/2015

Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015

1665/CV-NN
Số hiệu 1665/CV-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
13/04/2015

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

3192/QĐ-BCT
Số hiệu 3192/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu Ban hành phương pháp đánh giá tiêu chí số  4 về điện nông thôn  trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
03/04/2015

Ban hành phương pháp đánh giá tiêu chí số  4 về điện nông thôn  trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

616/QĐ-UBND
Số hiệu 616/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/04/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
01/04/2015

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới