Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
397/TB-VPCP
Số hiệu 397/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 15/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Viết Muôn
Trích yếu Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc
15/10/2013

Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc

41/2013/TT - BNNPTNT
Số hiệu 41/2013/TT - BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 
04/10/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

1981/QĐ-UBND
Số hiệu 1981/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
04/10/2013

Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

4710/UBND-NN
Số hiệu 4710/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 
13/09/2013

Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 

345/TB-VPCP
Số hiệu 345/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 11/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.
11/09/2013

Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.

599/QĐ-UBND
Số hiệu 599/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế
05/05/2013

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

498/QĐ-TTg
Số hiệu 498/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/03/2013

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

342/QĐ-TTg
Số hiệu 342/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/02/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
20/02/2013

Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

835/TB-VPCP
Số hiệu 835/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/11/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/11/2012

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

TB-243-VPCP
Số hiệu TB-243-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/07/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
10/07/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020