Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 07/12/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
342/QĐ-TTg
Số hiệu 342/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/02/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
20/02/2013

Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

835/TB-VPCP
Số hiệu 835/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/11/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/11/2012

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ban chỉ đạo TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

TB-243-VPCP
Số hiệu TB-243-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/07/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Văn Trọng Lý
Trích yếu Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
10/07/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

695/QĐ - TTtg
Số hiệu 695/QĐ - TTtg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/06/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
08/06/2012

Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

42/2012
Số hiệu 42/2012
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/05/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về quản lý sử dụng đất trồng lúa
11/05/2012

Về quản lý sử dụng đất trồng lúa

27/QĐ-TTg
Số hiệu 27/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/01/2012
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
05/01/2012

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2406/ QĐ-TTg
Số hiệu 2406/ QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/12/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015
18/12/2011

ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015

13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT
Số hiệu 13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 28/09/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
28/09/2011

Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

26/TTLT-BNNPNTN-BKHĐT-BTC
Số hiệu 26/TTLT-BNNPNTN-BKHĐT-BTC
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 13/04/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Hồ Xuân Hùng
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phe duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
13/04/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phe duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

65/TB-UBND
Số hiệu 65/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2011
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Tỉnh
21/03/2011

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Tỉnh