Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
490/QĐ-TTg
Số hiệu 490/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 
07/05/2018

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

57/2018/NĐ-CP
Số hiệu 57/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/04/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 
17/04/2018

Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 

741/QĐ-UBND
Số hiệu 741/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/04/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 
06/04/2018

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 

105/TB-VPCP
Số hiệu 105/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
16/03/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

125/QĐ-UB
Số hiệu 125/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
16/01/2018

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

04/KH-UBND
Số hiệu 04/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
08/01/2018

kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

01/CT-UBND/2018
Số hiệu 01/CT-UBND/2018
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.
05/01/2018

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.

93/BNN-VPĐP
Số hiệu 93/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/01/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
05/01/2018

hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

9521/UBND-KHTH
Số hiệu 9521/UBND-KHTH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28/12/2017

thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

40/2017/NQ-HĐND
Số hiệu 40/2017/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký
Trích yếu Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020 
08/12/2017

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020