Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
680/QĐ-TTg
Số hiệu 680/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây: http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007
19/05/2017

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây:

http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007

676/TTg-QĐ
Số hiệu 676/TTg-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823
18/05/2017

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823

43/2017/TT-BTC
Số hiệu 43/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12/05/2017

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

43/2017/TT-BTC
Số hiệu 43/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
12/05/2017

 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Số hiệu 01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
26/04/2017

đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

12/2017/QĐ-TTg
Số hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
22/04/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

414/QĐ-TTg
Số hiệu 414/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

50/KH - UBND
Số hiệu 50/KH - UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký PCT. UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
16/03/2017

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

49/KH-UBND
Số hiệu 49/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
13/03/2017

Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

05/2017/TT-BNNPTNT
Số hiệu 05/2017/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  Tải về theo link dưới đây http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1
01/03/2017

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tải về theo link dưới đây

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1