Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
340/QĐ-UBND
Số hiệu 340/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/02/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/02/2017

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/2017/TT-BKHĐT
Số hiệu 01/2017/TT-BKHĐT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/02/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Kế hoạch và đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
14/02/2017

hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

32/TB-VPCP
Số hiệu 32/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Cao Lucj
Trích yếu  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
24/01/2017

 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

​45/QĐ-TTg
Số hiệu ​45/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
12/01/2017

Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

69/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 69/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trấn Thanh Nam
Trích yếu ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Link
09/01/2017

ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Link

36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
30/12/2016

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

2540/QĐ-TTg
Số hiệu 2540/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
30/12/2016

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Số hiệu 72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hô Vang
Trích yếu Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”
12/12/2016

Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”

9569/BCT-TCNL của Bộ Công Thương
Số hiệu 9569/BCT-TCNL của Bộ Công Thương
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về Điện 
10/12/2016

hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về Điện 

1800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Số hiệu 1800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Cao Quốc Hưng
Trích yếu hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
08/12/2016

hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn