Cơ quan ban hành : Ban Chỉ đạo TW

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
31/QĐ-BCĐCTMTQG
Số hiệu 31/QĐ-BCĐCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/03/2019
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

05/03/2019

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Số hiệu 01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu

đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

26/04/2017

đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

15/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 15/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

thực hiện Quyết đính số 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

26/08/2015

thực hiện Quyết đính số 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/BCĐTW_VPĐP
Số hiệu 12/BCĐTW_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011-2015

11/08/2015

Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011-2015

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu

xây dựng kế hoạch 2016

24/07/2015

xây dựng kế hoạch 2016