Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
4688/HD-BVHTTDL
Số hiệu 4688/HD-BVHTTDL
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Huỳnh Vĩnh Ái
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
14/11/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

05/2014/TT-BVHTTDL
Số hiệu 05/2014/TT-BVHTTDL
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu SỬa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa xã, thôn
30/05/2014

SỬa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa xã, thôn