Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Cơ quan ban hành : Chính phủ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
98/2018/NĐ-CP
Số hiệu 98/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 05/07/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
05/07/2018

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

691/QĐ-TTg
Số hiệu 691/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg
05/06/2018

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg

173/TB-VPCP
Số hiệu 173/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Cao Xuân Lục
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP
10/05/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP

490/QĐ-TTg
Số hiệu 490/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/05/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 
07/05/2018

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

57/2018/NĐ-CP
Số hiệu 57/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/04/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 
17/04/2018

Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 

105/TB-VPCP
Số hiệu 105/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/2018
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
16/03/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1760/QĐ-TTg
Số hiệu 1760/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/11/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
10/11/2017

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

680/QĐ-TTg
Số hiệu 680/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây: http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007
19/05/2017

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây:

http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007

676/TTg-QĐ
Số hiệu 676/TTg-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823
18/05/2017

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823

12/2017/QĐ-TTg
Số hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
22/04/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.