Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

Cơ quan ban hành : Chính phủ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
12/2017/QĐ-TTg
Số hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
22/04/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

414/QĐ-TTg
Số hiệu 414/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/04/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

32/TB-VPCP
Số hiệu 32/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Cao Lucj
Trích yếu  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
24/01/2017

 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

​45/QĐ-TTg
Số hiệu ​45/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/01/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
12/01/2017

Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
30/12/2016

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

2540/QĐ-TTg
Số hiệu 2540/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
30/12/2016

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

2001/QĐ-TTg
Số hiệu 2001/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
20/10/2016

thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

1980/QĐ-TTg
Số hiệu 1980/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
17/10/2016

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

41/2016/QĐ-TTg
Số hiệu 41/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1920/QĐ-Ttg
Số hiệu 1920/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
05/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp