Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/04/2023

Cơ quan ban hành : Chính phủ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1722/QĐ-TTg
Số hiệu 1722/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
02/09/2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

1600/QĐ-TTg
Số hiệu 1600/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16/08/2016

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

1584/QĐ_TTg
Số hiệu 1584/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 
10/08/2016

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 

524/QĐ-TTg
Số hiệu 524/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
05/04/2016

phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

558/QĐ-TTg
Số hiệu 558/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/04/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
05/04/2016

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

398/QĐ-TTg
Số hiệu 398/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 
11/03/2016

Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 

59/2015/QĐ-TTg
Số hiệu 59/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/11/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
19/11/2015

Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

2003/TTg-KTN
Số hiệu 2003/TTg-KTN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/11/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/11/2015

huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

276/QĐ_TTg
Số hiệu 276/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
03/03/2015

Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

482/TB-VPCP
Số hiệu 482/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
31/12/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới