Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Cơ quan ban hành : Chính phủ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
421/TB-VPCP
Số hiệu 421/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
24/10/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

18/CT-TTg
Số hiệu 18/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
15/07/2014

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

222/TB-VPCP
Số hiệu 222/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 04/06/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn quốc
04/06/2014

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn quốc

639/QĐ-Ttg
Số hiệu 639/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/05/2014

Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

471/HD-BTĐKT
Số hiệu 471/HD-BTĐKT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Thị Hà
Trích yếu Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
03/04/2014

Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015

134/TB-VPCP
Số hiệu 134/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
31/03/2014

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

372/QĐ-TTg
Số hiệu 372/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/03/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Trích yếu Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 
14/03/2014

Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

397/TB-VPCP
Số hiệu 397/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 15/10/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Viết Muôn
Trích yếu Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc
15/10/2013

Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc

345/TB-VPCP
Số hiệu 345/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 11/09/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.
11/09/2013

Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải.

498/QĐ-TTg
Số hiệu 498/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/03/2013

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020