Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 13/06/2024

Cơ quan ban hành : Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3180/TB-SKHĐT
Số hiệu 3180/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 30/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017
30/10/2017

Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017

1852/TB-SKHĐT
Số hiệu 1852/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187
17/07/2017

thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế

https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187

180/KH-UBND
Số hiệu 180/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sác xây dựng nông thôn mới" và "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
07/12/2016

tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sác xây dựng nông thôn mới" và "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020

554/TB-SKHĐT
Số hiệu 554/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
21/03/2016

Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

231/TB-SKHĐT
Số hiệu 231/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/02/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2016
05/02/2016

thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2016

3102/TB-SKHĐT
Số hiệu 3102/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 25/12/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
25/12/2015

Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới