Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Cơ quan ban hành : Văn phòng điều phối Trung ương

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
282/VPĐP-TTHTQT
Số hiệu 282/VPĐP-TTHTQT
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/09/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Tăng Minh Lộc
Trích yếu Chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 
01/09/2015

Chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 

05/BCĐTW-VPDP
Số hiệu 05/BCĐTW-VPDP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/02/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Thực hiện kế hoạch năm 2015
10/02/2015

Thực hiện kế hoạch năm 2015

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 
08/05/2014

Khen thưởng tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 

10/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 10/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
24/04/2014

Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

05/CV-BCĐTW
Số hiệu 05/CV-BCĐTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/04/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
18/04/2014

Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới