Loại văn bản : Quyết định

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1945/QĐ-TTg
Số hiệu 1945/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/11/21
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
18/11/21

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

2929/QĐ-UBND
Số hiệu 2929/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/11/21
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12/11/21

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1689/QĐ-TTg
Số hiệu 1689/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/10/21
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025
11/10/21

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025

3204/QĐ-UBND
Số hiệu 3204/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/12/19
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
11/12/19

Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1036/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 1036/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/03/19
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Thanh Nam
Trích yếu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới Xin vui lòng truy cập link dưói đây: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/so-tay-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-ho-tro-thuc-hien-hai-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon.aspx  
28/03/19

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Xin vui lòng truy cập link dưói đây:

http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/so-tay-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-ho-tro-thuc-hien-hai-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon.aspx

 

31/QĐ-BCĐCTMTQG
Số hiệu 31/QĐ-BCĐCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/03/19
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
05/03/19

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

100/QĐ-UBND
Số hiệu 100/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/01/19
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 
15/01/19

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 

1385/QĐ-CP
Số hiệu 1385/QĐ-CP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/10/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
21/10/18

phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

1799/QĐ-UBND
Số hiệu 1799/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/08/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
14/08/18

Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

1572/QĐ-UBND
Số hiệu 1572/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/07/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
17/07/18

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

691/QĐ-TTg
Số hiệu 691/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg
05/06/18

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg

490/QĐ-TTg
Số hiệu 490/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/05/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 
07/05/18

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

741/QĐ-UBND
Số hiệu 741/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/04/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 
06/04/18

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 

125/QĐ-UB
Số hiệu 125/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/01/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
16/01/18

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

1760/QĐ-TTg
Số hiệu 1760/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/11/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
10/11/17

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

2276/QĐ-UBNd
Số hiệu 2276/QĐ-UBNd
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/10/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
02/10/17

Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

1435/QĐ-UBND
Số hiệu 1435/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/06/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
27/06/17

quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Số hiệu 68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/06/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/06/17

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

2277/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2277/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát. http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1
05/06/17

phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1

676/TTg-QĐ
Số hiệu 676/TTg-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/05/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823
18/05/17

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết xin vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189823

12/2017/QĐ-TTg
Số hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/04/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
22/04/17

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

414/QĐ-TTg
Số hiệu 414/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/04/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/17

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

340/QĐ-UBND
Số hiệu 340/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/02/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/02/17

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

​45/QĐ-TTg
Số hiệu ​45/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/01/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
12/01/17

Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

69/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 69/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/01/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trấn Thanh Nam
Trích yếu ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Link
09/01/17

ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Link

2540/QĐ-TTg
Số hiệu 2540/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
30/12/16

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

1800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Số hiệu 1800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/12/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Cao Quốc Hưng
Trích yếu hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
08/12/16

hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số hiệu 3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/12/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
06/12/16

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

2001/QĐ-TTg
Số hiệu 2001/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/10/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
20/10/16

thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

1980/QĐ-TTg
Số hiệu 1980/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
17/10/16

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

1920/QĐ-Ttg
Số hiệu 1920/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
05/10/16

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

4072/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 4072/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
05/10/16

Phê duyệt Chương trình  khung tập huấn, bồ dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

1722/QĐ-TTg
Số hiệu 1722/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/09/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
02/09/16

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

1600/QĐ-TTg
Số hiệu 1600/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/08/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16/08/16

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

1584/QĐ_TTg
Số hiệu 1584/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/08/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 
10/08/16

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 

1768/QĐ-UBND
Số hiệu 1768/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/07/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
29/07/16

Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

32/2016/QĐ-UBND
Số hiệu 32/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/16
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 
23/05/16

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 

558/QĐ-TTg
Số hiệu 558/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/04/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
05/04/16

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

549/QĐ-UBND
Số hiệu 549/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/03/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh
18/03/16

Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh

398/QĐ-TTg
Số hiệu 398/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/03/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 
11/03/16

Ban hành kế hoạch triển khai NGhị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình  MTQG giai đoạn 2016-2020 

1468/QĐ-UBND
Số hiệu 1468/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/07/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 
30/07/15

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 

690/QĐ-UBND
Số hiệu 690/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/04/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015
14/04/15

Giao vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2015

3192/QĐ-BCT
Số hiệu 3192/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/04/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu Ban hành phương pháp đánh giá tiêu chí số  4 về điện nông thôn  trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
03/04/15

Ban hành phương pháp đánh giá tiêu chí số  4 về điện nông thôn  trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

616/QĐ-UBND
Số hiệu 616/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/04/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
01/04/15

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

276/QĐ_TTg
Số hiệu 276/QĐ_TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
03/03/15

Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

431/QĐ-UBND
Số hiệu 431/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/03/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2020
03/03/15

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2020

1996/QĐ-TTg
Số hiệu 1996/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/11/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp
04/11/14

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

67/2014/QĐ-UBND
Số hiệu 67/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/10/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ  để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015
24/10/14

Về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ  để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015

67/2014/QĐ - UBND
Số hiệu 67/2014/QĐ - UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/10/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 
24/10/14

Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 

1704/QĐ-UB
Số hiệu 1704/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/08/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Thành lập Họi đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/08/14

Thành lập Họi đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

639/QĐ-Ttg
Số hiệu 639/QĐ-Ttg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/05/14

Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

372/QĐ-TTg
Số hiệu 372/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/03/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Trích yếu Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 
14/03/14

Xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

309/QĐ-BNN-TCCB
Số hiệu 309/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/02/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
27/02/14

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

599/QĐ-UBND
Số hiệu 599/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/05/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế
05/05/13

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

498/QĐ-TTg
Số hiệu 498/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
21/03/13

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

342/QĐ-TTg
Số hiệu 342/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/02/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
20/02/13

Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

695/QĐ - TTtg
Số hiệu 695/QĐ - TTtg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/06/12
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
08/06/12

Sửa đổi nguyên tắc cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

27/QĐ-TTg
Số hiệu 27/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/01/12
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
05/01/12

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2406/ QĐ-TTg
Số hiệu 2406/ QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/12/11
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015
18/12/11

ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015

491/QĐ-TTg
Số hiệu 491/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/04/09
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
16/04/09

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới