Loại văn bản : Thông tư

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
43/2017/TT-BTC
Số hiệu 43/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

12/05/17

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

43/2017/TT-BTC
Số hiệu 43/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu

 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

12/05/17

 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

05/2017/TT-BNNPTNT
Số hiệu 05/2017/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/03/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tải về theo link dưới đây

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1

01/03/17

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tải về theo link dưới đây

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1342&Page=1

01/2017/TT-BKHĐT
Số hiệu 01/2017/TT-BKHĐT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/02/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Kế hoạch và đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu

hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

14/02/17

hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

40/TT-BNNPTNT
Số hiệu 40/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/11/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

13/11/14

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

05/2014/TT-BVHTTDL
Số hiệu 05/2014/TT-BVHTTDL
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/05/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu

SỬa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa xã, thôn

30/05/14

SỬa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa xã, thôn

51/2013/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Số hiệu 51/2013/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/12/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao đức Phát-Đinh Tiến Dũng-Bùi Quang Vinh
Trích yếu

sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg.

 

02/12/13

sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg.

 

41/2013/TT - BNNPTNT
Số hiệu 41/2013/TT - BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/10/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

04/10/13

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới