Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

Loại văn bản : Chỉ thị

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
28/CT-UBND
Số hiệu 28/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 28/01/21
Lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
28/01/21

Vê thực hiện đầu tư công năm 2021

01/CT-UBND/2018
Số hiệu 01/CT-UBND/2018
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/01/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.
05/01/18

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.

77-KL/TU
Số hiệu 77-KL/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 31/10/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm dể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020
31/10/17

Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm dể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020

36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/12/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
30/12/16

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

25/CT-UBND
Số hiệu 25/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/08/14
Lĩnh vực Điều phối - Nghiệp vụ
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
25/08/14

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

18/CT-TTg
Số hiệu 18/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
15/07/14

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

01/CT-UBND
Số hiệu 01/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/01/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế họach năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới
03/01/14

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế họach năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới