Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

Loại văn bản : Thông báo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
268/TB-VPCP
Số hiệu 268/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 31/07/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020
31/07/18

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020

173/TB-VPCP
Số hiệu 173/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/05/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Cao Xuân Lục
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP
10/05/18

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 713/TB-VPCP

105/TB-VPCP
Số hiệu 105/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
16/03/18

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

3180/TB-SKHĐT
Số hiệu 3180/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 30/10/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017
30/10/17

Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017

1852/TB-SKHĐT
Số hiệu 1852/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/07/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187
17/07/17

thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế

https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187

32/TB-VPCP
Số hiệu 32/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Cao Lucj
Trích yếu  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
24/01/17

 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

554/TB-SKHĐT
Số hiệu 554/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
21/03/16

Thông báo kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

231/TB-SKHĐT
Số hiệu 231/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/02/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2016
05/02/16

thông báo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2016

3102/TB-SKHĐT
Số hiệu 3102/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 25/12/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký Nguyễn Quang Cường
Trích yếu Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
25/12/15

Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

257/TB-UBND
Số hiệu 257/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/10/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  
06/10/15

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới