Tin tức & Sự kiện

Điền Hoà đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới Ngày 19/01/2020 UBND huyện Phong Điền đã tổ chức lế công bố xã Điền Hoà đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là xã thứ 9 của huyện Phong Điền đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Chí ...

  • Cả nước có 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, cả nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các ...

  • Lê công bố xã Lộc Hoà đạt chuẩn NTM Ngày 25/12 UBND huyện Phú Lộc đã tổ chức lế công bố xã Lộc Hoà đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là xã thứ 8 của huyện Phú Lộc đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020. Ông Đặng Ngọc Trân, UVTV ...