Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Tin tức & Sự kiện

UBND tỉnh giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn văn Phương vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế