Tin tức & Sự kiện

Ban Chỉ đạo họp bỏ phiếu xét đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 Sáng ngày 11/6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu xét đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. ...

  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />