Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

Tin tức & Sự kiện

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2263/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí này là căn ...