Tin tức & Sự kiện

Họp thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới đối với 2 xã Điền Môn (huyện Phong Điền) và xã Phú Lương (huyện Phú Vang). Ngày 25/11/2021, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội đồng) đã họp thẩm định đối với xã Điền Môn (huyện Phong Điền) và xã Phú Lương ...

  • Phải chuyển thành nền nông nghiệp trách nhiệm Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đã chia sẻ nhiều vấn đề mà ông nghiền ngẫm, trăn trở về nền nông nghiệp Việt Nam như làm thế nào để người nông dân có thể thay đổi kịp với thời cuộc .