Hỏi/đáp

Gửi câu hỏi đến cho chúng tôi
  • Họ tên (*)
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email (*)
  • Nội dung câu hỏi (*)
  • Mã xác nhận (*)
  • Spam code
  •  
Nhân dân cần làm gì để góp phần cùng địa phương đạt chuẩn về Tiêu chí thu nhập?

Trả lời:

Tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xây dựng nông thôn mới là “của dân, do dân, phục vụ lợi ích vì dân”. Đối với thực hiện tiêu chí Thu nhập, người dân thể hiện vai trò chủ thể qua các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tích cực tham gia lao động sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng. Hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. 

- Có ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau để cải thiện cuộc sống. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động như: ủng hộ giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, hộ gặp khó khăn, thiên tai,...

Hiện nay, các xã khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 10 về thu nhập là tiêu chí khó vì phần lớn cơ cấu kinh tế của các xã không đồng đều, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một số mô hình kinh tế sau khi được hỗ trợ chưa phát huy được hiệu quả lâu dài, khiến cho thu nhập của người dân khó có thể tăng nhanh được. Vì vậy, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương dựa trên những cây trồng, vật nuôi thế mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh đặc biệt là quảng bá những sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất từ đó góp phần nâng cao thu nhập.

Trong xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển thôn có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?
Tiêu chí nước sạch và nước hợp vệ sinh khác nhau thế nào? đối với Thừa Thiên Huế
Mjnh muon chan nuoi bo de thoat ngeo
Ban phát triển thôn gồm những thành viên nào? và có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Hãy cho biết cấp thẩm quyền xét duyệt đạt chuẩn về NTM?

Một xã, một huyện, một tỉnh như thế nào thì được coi là đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới?

Hãy cho biết trong xây dựng NTM, tiêu chí nào cần ưu tiên thực hiện trước?

Xin cho biết trình tự các bước tiến hành xây dựng NTM.