Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
132/KH-UBND
Số hiệu 132/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/03/2024
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
25/03/2024

Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

136/KH-UBND
Số hiệu 136/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/03/2024
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
25/03/2024

Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/2024/QĐ-TTg
Số hiệu 03/2024/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/03/2024
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Lưu Quang
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
07/03/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

211/QĐ-TTg
Số hiệu 211/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/03/2024
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Lưu Quang
Trích yếu Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;  Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.
01/03/2024

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

433/UBND-KH
Số hiệu 433/UBND-KH
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/12/2023
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024
28/12/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024

55/2023/TT-BTC
Số hiệu 55/2023/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/08/2023
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Tài chính
Người ký Võ Thành Hưng
Trích yếu Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
15/08/2023

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

148/QĐ-TTg
Số hiệu 148/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/02/2023
Lĩnh vực OCOP
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Trần Lưu Quang
Trích yếu Về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trĩnh mỗi xã một sản phẩm
24/02/2023

Về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trĩnh mỗi xã một sản phẩm

276/QĐ-UBND
Số hiệu 276/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/01/2023
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
27/01/2023

Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế

260/QĐ-UBND
Số hiệu 260/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/01/2023
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023
19/01/2023

Về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023

3269 /QĐ-UBND
Số hiệu 3269 /QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/12/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Hải Minh
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025
31/12/2022

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025